Contact

Career in Motion s.r.o.

Sokolovska 126/40, 186 00 Prague 8

dupaux@careerinmotion.cz

Phone : +420 602 373 241

We are located in city center with great access from public transport.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost Career in Motion, s.r.o., IČ: 24847623, se sídlem Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00, prostřednictvím svých elektronických systémů

Your request was sent succesfully